Facebook Twitter
hqskills.com

Xử Lý Các Vấn đề, Tìm Giải Pháp Và Cải Thiện Bản Thân

Đăng trên Thang Chín 5, 2021 bởi Victor Sander

Các vấn đề, trở ngại, thất vọng, hoặc bất cứ điều gì chúng ta muốn gọi chúng, là một thực tế đơn giản của cuộc sống. Mọi thứ không phải lúc nào cũng xảy ra theo cách chúng ta muốn chúng hoặc đi theo kế hoạch. Mọi người phải đối mặt và đối phó với các vấn đề trong cuộc sống của họ. Có thể giải quyết các vấn đề hiệu quả hơn sẽ tạo ra sự khác biệt tuyệt vời cho cuộc sống của chúng ta.

Rất nhiều người trở nên bị trói buộc và suy nghĩ về vấn đề của họ, họ tự mình làm việc trong tình trạng như vậy, nó có thể trở nên không thể tìm ra lối thoát.

Sau đó, có một vài người dường như đi thuyền trong cuộc sống và đạt được thành công và sự thích thú lớn, thay vì dường như gặp phải bất kỳ vấn đề thực sự nào. Điều này có ngụ ý rằng những người này chỉ may mắn và mọi thứ không sai đối với họ? Gần như chắc chắn là không! Nhiều khả năng, họ tiếp cận những khó khăn của họ theo một cách khác với hầu hết mọi người.

Có một vài điều cơ bản chúng ta có thể làm sẽ giúp ích. Điều đầu tiên cần làm là ngừng xem xét vấn đề. Nó có thể là hấp dẫn để thử lại mọi khía cạnh của những gì đã xảy ra và khi nào, những gì bạn có thể đã làm khác đi, hoặc tại sao bạn làm điều này thay vì điều đó, v.v. Nó cũng đơn giản để nguyền rủa tài sản xấu của chúng ta hoặc cảm thấy tiếc cho chính mình. Nhưng không có bất kỳ nghi ngờ gì về việc điều này sẽ khiến chúng ta không ở đâu - chúng ta thậm chí có thể khiến chúng ta bị sa lầy rằng chúng ta trở nên hoàn toàn bất động.

Chúng ta phải đưa ra lựa chọn để học hỏi từ kinh nghiệm, bắt đầu tìm kiếm bất kỳ yếu tố tích cực nào được phát hiện và tiến hành. Chúng ta càng sớm làm điều này tốt hơn, bởi vì sau đó chúng ta có thể làm những gì thực sự quan trọng - tập trung vào các giải pháp! Đây hoàn toàn là cách tốt nhất để quản lý bất kỳ vấn đề. Chúng ta phải chấp nhận như một thực tế những gì đã xảy ra và sau đó tìm kiếm càng nhiều cách càng tốt để đạt được một giải pháp.

Tư vấn một người bạn hoặc đồng nghiệp có thể đưa ra một cái nhìn vô tư cũng có thể hỗ trợ.

Các chuyên gia tự cải thiện chắc chắn cung cấp các phương pháp chi tiết hơn có thể được áp dụng cho nhiều vấn đề, và cũng sẽ giúp đỡ trong các lĩnh vực khác trong cuộc sống của chúng ta.

Nhưng chúng tôi chắc chắn có thể giúp mình bằng cách đưa ra lựa chọn có ý thức để tập trung vào các giải pháp thay vì các vấn đề. Điều này giống như quyết định chọn suy nghĩ tích cực về sự tiêu cực, và mong chờ sự tự tin trái ngược với trở lại.