Facebook Twitter
hqskills.com

Nhãn: trả lời

Bài viết được gắn thẻ Trả Lời

Nói Dối Hoặc Không Nói Dối

Đăng trên Tháng Chạp 13, 2023 bởi Victor Sander
Sự thật là một giá trị lớn trong xã hội của chúng ta mãi mãi.Vì chúng tôi còn rất trẻ, chúng tôi được bảo là trung thực, không phân biệt hậu quả của nó.Chúng tôi thậm chí còn được nói rằng, nếu chúng tôi nói với thực tế liên quan đến một số trò nghịch ngợm hoặc một cái gì đó, chúng tôi sẽ không bị trừng phạt...