Facebook Twitter
hqskills.com

Nhãn: điều khiển

Bài viết được gắn thẻ điều Khiển

Không Quản Lý Thời Gian

Đăng trên Tháng Mười 13, 2023 bởi Victor Sander
Biểu thức 'Quản lý thời gian' thực sự có nghĩa là gì? Do thực tế không ai có thể giữ lại thời gian hoặc buộc nó cũng như cố gắng đảm bảo nó đứng yên, biểu thức thường là một cách hiểu sai.Không ai có thể quản lý thời gian; Thực sự không thể kiểm soát một cái gì đó mà bạn không kiểm soát được gì.Bạn chỉ không thể thắng...