فیس بوک توییتر
hqskills.com

برچسب بزنید: مناسبت ها

مقالات برچسب گذاری شده با عنوان مناسبت ها

غلبه بر ناامیدی

ارسال شده در اکتبر 12, 2021 توسط Victor Sander
همه ما از سرخوردگی رنج می بریم و قادر به مقابله مؤثر با ناامیدی برای بهبود خود بسیار مهم است.این می تواند یک عامل تعیین کننده بین موفقیت و شکست باشد.سرخوردگی می تواند تأثیر بسیار مضر بر قاب ذهن داشته باشد.این می تواند یک فرد مثبت را به شخص منفی تبدیل کند...